MIX - a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének havilapja

2003. december - III. évfolyam 24. szám

 

Khaled A. László

Egy apró ajándék

 

Kedves fiatalok, és kedves idősebb olvasóink! Akármennyire is szeretnénk, az újság papírján, és a rajta táncoló betűkön kívül idén sem tudunk egyébbel kedveskedni. Ez az azonban egy újság esetében nem kevés, sőt mondhatni: a legtöbb. Igyekezetünkben azonban most odáig jutottunk, hogy ünnepi számunk színes oldallal ékeskedik, és karácsonyi rovatban díszeleg. Fogadjátok szeretettel, nektek készítettük!

 

Az az apró ajándék, amit itt még szeretnék átnyújtani valójában csak egy lehetőség, az fogadja el, aki akarja. Azoknak szól, akik tenni szeretnének valamit a másikért, azoknak akik végre tisztábban szeretnének látni, és így konkrét célokban gondolkodni. Egy egészen egzotikus ajándék ez, a neve: Afrikáért.

 

Amikor 2003 nyarán Budapesten a Misszió Expo standjai között a keresztény (b)irodalom, a hömpölygő látogatósereg, és a missziós szervezetek lelkes képviselőinek áradatában másodmagammal sétálgattam, sikerült egy egészen páratlan ötlettel összefutnom. Az idea gazdája az Afrikáért Alapítvány.

 

Mielőtt az alapítvány körüli részletekbe bocsátkoznék, engedjétek meg, hogy a közepébe vágjak. A dolog annyira nagyszerű és nemes, s emellett annyira egyszerű, hogy szívből ajánlom nemcsak neked, de az ifjúsági csoportodnak is közös megvitatásra, támogatásra. Az alapítvány szóróanyagát idézve:

 

"A Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő 328 tanulót befogadó College Otniel iskola jószerével csak düledező falakból áll. Az intézmény folyamatos működése anyagi és más feltételek híján nem biztosított, ezért az alapítvány lehetőséget nyújt az itt tanuló diákok patronálására. A jó szándékú adakozók, intézmények kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy egy-egy diák tanulmányi költségeit hosszabb távon átvállalják. Ez negyedéves szinten gyermekenként kb. 5000 forintnak megfelelő összeg. A gyermekek az alapítvány fotóarchívumából név szerint, szimpátia alapján kiválaszthatóak. A támogatható diákok listáját e-mailben is eljuttatjuk a kedves érdeklődők számára."

 

Az iskola, melybe az interneten keresztül a messziből is bepillantást nyerhetünk, nagyobb részében a mi általános iskolánknak megfelelő intézmény. Arról van szó tehát, hogy lehet egy saját kongói kis általános iskolásod - egy apró ajándékod -,  akinek te vagy a patronálója (vagy ti vagytok, ha összefog az ifitek), és akinek - bár erről a tájékoztató nem ír, de Budapesten elárulták - bizonyítványából  postázott fénymásolatot kaphatsz, hogy figyelemmel kísérhesd távoli növendéked iskolai eredményeit.

 

"Az alapítvány vezetője a kongói származású France Mutombo Tshimuanga. France 1997 februárjában érkezett Kongóból Magyarországra. Utolsó éves ösztöndíjas hallgatóként tanul a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán. 1999 telén a Steps To Life nonprofit szervezet humanitárius missziót küldött hazájába. A helyi viszonyok ismerete, valamint személyes kapcsolatai révén felkérték, legyen a segítőjük a másfél hónapig tartó karitatív munkában. Az út során szerzett tapasztalatok, a leírhatatlan nyomor és az élet minden területén jelentkező szükség indította arra, hogy szervezett kereteken belül segítsen szülőföldjén."

 

A továbbiaknak ti magatok is utánanézhettek, vagy személyesen rákérdezhettek a következő utakon: www.afrikaert.hu, afrikaert@hotmail.com, 30/262-1032, 70/315-4360. A MIX stábjának nevében mindnyájatoknak békés adventet, szentestét és kegyelemmel megáldott boldog új évet kívánok! Jövőre találkozunk!