MIX - a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének havilapja

2003. november - III. évfolyam 23. szám

 

Khaled A. László

HARMADMIX - a harmadik MIX nap Budapesten

 

Tömöri Bogi, a nagyon kedves "néhány szavában" (lásd 3. oldal) úgy beszél MIX napunkról, mint ami "a hagyományoknak megfelelően" lett idén is megtartva. Történelmet tanuló néhány éves pályafutásom során ugyan senki sem árulta el hol kezdődik pontosan a hagyományként való időszámítás, mégis biztos vagyok abban, hogy Bogi itt jószándékúan túloz. Harmadik MIX napunk ugyan már egy évnél hosszabb múltra tekintett vissza (tehát pontosan kettőre), ám még mindig megvoltak azok a tulajdonságai, amelyek miatt a MIX-ből talán sohasem lesz hagyomány.

 

Talán sok mindent elárul ezzel kapcsolatban, ha elmondom, hogy útközben a 60-as buszon nagyon örültem, hogy összefutottam a Szuhánszky Timivel, mert  így mér egészen biztosnak tűnt, hogy ketten legalább leszünk... Ennél hál’Istennek jóval többen lettünk. A MIX-nek az ebből következő tulajdonsága azonban nem a szervezetlenség. Hanem éppen ellenkezőleg, a különleges összefogásra való készség, a MIX lényege, a MIX hajtóereje és legfontosabb állandó kérdése: az önkéntes szerveződés. Ezért kell nagyon nagyra becsülnünk azt, hogy az elmúlt év során - mint mondják - egy fergetegesen jó metodista vízitúra volt a Tiszán, megrendezésre került - legjobb tudomásom szerint a metodista egyház történetében először - egy  országos  tavaszi futball bajnokság, s azt is, hogy metodista fiatalok őszinte kitartással immár harmadik éve készítenek maguknak hónapról-hónapra saját újságot. Ebben az összefüggésben kell értelmeznünk azt is, hogy a metodista ifjúságok zenekara, a MIX ebben az évben - az októberi EMYC-i fellépéstől eltekintve - egyetlen alkalommal sem jött össze, nem lépett fel.

 

Ez egy önkéntes szerveződés, amire senki nem kényszerített bennünket, és amiben senki sem fog rajtunk számonkérést tartani. Egy hely, egy színtér, amelybe magunk mentünk bele, mi vállaltunk felelősséget és feladatot. Óriási dolog ez. Fiatalok, ahelyett, hogy elfordulnának egyházuktól és hitüktől, munkát keresnek maguknak. A szabadság tere ez, amelyért kétségtelenül hálásak lehetünk. Köszönjük ezt itt is.

 

A metodista fiataloknak csapata egy napot harmadszor is a közösen gondolkodásra szánt. Értékelések hangzottak el, és felhívások. Tálentumaink vannak. Tennünk kell valamit. Ott kell lennünk a világban. És hírt kell adnunk Istenünkről, aki mindenhova elkísér. A magam részéről a legjobban azt szerettem ebben a napban, ahogyan a tett és a gondolat egybeér. Nagyon konkrét kérdésekre, egészen konkrét válaszokat kapunk, és a nap végén úgy búcsúzunk egymástól, hogy mindenki tudja feladatát. Akciótervek születnek, melyekben fiatalok kötelezik el magukat. Így volt ez most is.

 

Így szeretnénk most hírt adni a következő egy évet meghatározó terveinkről. Mindenekelőtt: 7 fővel újraalakult a MIX zenekar, készen a körzetek meghívásaira. Első próba 2003. nov. 22-én Budapesten. Zenei vezető Kovács Zsuzsi. 2004-re Kovács Pista és a Jávor-fiúk ismét elvállalták az országos futball bajnokság megszervezését. A MIX programszekciója - a PROGRAMIX - 2004 nyarára ezúttal csillagtúrát tervez a Zempléni-hegységbe, Hejcére. A megbízottak: Csiha Julcsi, Csernák Dávid, Jávor Tamás és Kormos Máté. Továbbá örömmel fejezhetem be azzal, hogy a MIX újság szerkesztői újabb egy évre vállalták megbízatásukat. Új rovatot vállalt KREATÍV HOBBI címmel Orsós Kriszti, aki a karácsonyi számban mutatkozik be izgalmasnak ígérkező oldalával. Jó munkát mindenkinek, Isten áldja minden utatokat!